PZP online

Či už patríte k tým, ktorí internet využívajú každý deň, alebo skôr k tým, ktorí si záležitosti radšej zariaďujú osobne, dnes vám predstavíme spôsob, ktorým si viete vybaviť všetko potrebné čo najrýchlejšie. Asi už tušíte, ako už z názvu článku vyplýva, reč bude o PZP online, ktoré si viete najrýchlejšie vybaviť cez Finermat. Iste, k dispozícii máte vďaka internetu množstvo porovnávačov a kalkulačiek, ale len tá jedná je tá, ktorá vám poskytne komplexné porovnanie poistných ponúk. Nepotrebujete sa obmedzovať časom, pretože na internete nie je žiadna pracovná doba. Dokonca vám starosti nemusia robiť ani peniaze. Online totižto získate to najlacnejšie PZP s niekoľko sto eurovou úsporou a za samotné porovnanie nedáte ani cent. Predstavme si to bližšie.

Najlacnejšie PZP online verzus osobná návšteva

Uzatvorenie PZP onlineJeden by si bol myslel, že osobné zisťovanie ponúk a vybavovanie je to najvýhodnejšie a najbezpečnejšie. Väčšina však už presedlala na pohodlnejší spôsob porovnávania, ktorého výhody si hneď povieme. Jednou z najzákladnejších plusov vybavovanie PZP online je, že ho môžete urobiť priamo z domu v akejkoľvek hodine. Na rozdiel od toho, ak by ste si chceli celé porovnanie urobiť osobne v každej a jednej poisťovni zvlášť, stálo by vás to veľa úsilia. V prvom rade musíte brať do úvahy otváracie hodiny, ktoré sú väčšinou stanovené na takú dobu, ako pracujete aj vy. Výnimky sú iba vo veľkých nákupných centrách, ktoré však v malých mestách a na vidieku nemajú zastúpenie.

Ďalšou výhodou najlacnejšieho porovnania PZP online cez Finermat je, že ihneď máte výpočet ceny poisťovní, ktoré sú v SLASPO. Všetky ich nájdete aj spomenutom https://finermat.sk/ k porovnaniu online. Zatiaľ čo pri osobnom zisťovaní musíte každú a jednu poisťovňu pochodiť zvlášť. Časová úspora pri PZP online predstavuje bez pochyby nielen niekoľko hodín, ale aj niekoľko dní. Cez internet priamo z domu si viete všetko vybaviť behom niekoľkých minút, vrátane zapnutie počítača.

PZP online je ihneď a kedykoľvek na dosah

Či už váš zaujíma finančná, alebo časová úspora, týmto spôsobom vyjdete najlepšie zo všetkého. Možno vás zaujíma najlacnejšie PZP, a možno vám o peniaze nechce, len chcete poznať všetky vaše ponuky. Najlepšie, čo môžete urobiť, je skutočne si vaše ponuky zistiť osobne, pretože len tak nájdete a získate to, čo potrebujete a čo chcete. Vďaka kalkulačke, ktorá vám urobí bezplatné porovnanie a výpočet ceny povinného zmluvného poistenia, uvidíte desiatky poistných ponúk. Všetky budú dopodrobna vypísané, takže presne vidíte, čo máte na výber.

Podstatným je nielen poistná cena, ale aj poistné krytie. Jeho minimum určuje každej poisťovni zákon. Ide konkrétne o tieto sumy: do 5 miliónov eur pri zdravotných ujmách a do 1 milióna eur pri spôsobených materiálnych škodách. Jednotlivé poisťovne si môžu tieto krytia navýšiť, no nie znížiť. Je potrebné počítať s tým, že pri vyššom poistné krytím, je aj poistné o niečo vyššie. Ako možno viete, PZP pokrýva poškodenia, ktoré by ste prevádzkou poisteného vozidla spôsobili iným účastníkom premávky. Nekryje škody, ktoré spôsobíte sebe. Opäť sú však na trhu poisťovne, ktoré v rámci základu tohto zabezpečenia ponúkajú aj niektoré havarijné riziko. No zase treba počítať s vyššou cennou poistného.

Pri výbere a porovnávaní zobrazených ponúk si všímajte aj údaj hovoriaci o spoluúčasti. Pri PZP či už ho uzatvárate online alebo nie, je vždy určitá miera spolufinancovania. To znamená, že ak spôsobíte škodovú udalosť alebo dopravnú nehodu, nespoliehajte sa na to, že odškodňuje len poisťovňa. Na odškodnení sa podieľate vy. Rovnako sú v podmienkach jednotlivých poisťovní uvedené výšky škôd, od ktorých už odškodňujú s vašou spoluúčasťou a do ktorých odškodňujete poškodených sami.

PZP je dané zo zákona

Pracovné strojePZP alebo povinné zmluvné poistenie je nariadené zákonom každého, kto vlastní motorové alebo nemotorové vozidlo vstupujúce do cestnej premávky. Výnimkou sú samozrejme ľahké dvojkolesové vozidlá, napr. bicykle, ktoré by nespôsobili na majetku veľkú škodu. Poistná povinnosť teda platí pre majiteľov všetkých štvor a viac kolesových motorových a nemotorových vozidiel. Napr.:

  • osobné a nákladné autá,
  • traktor,
  • autobus,
  • návesy,
  • prívesy,
  • bagre…

ale aj menej kolesové motorové a nemotorové ako:

  • motorky,
  • vozíky atď.

V každom prípade, ak na vozidle, ktoré podlieha povinnosti, nemáte uzatvorené PZP online, hrozia vám pokuty od niekoľkých stoviek až po niekoľko tisíc eur. Rovnako vám pokuty hrozia aj pri jazde s neplatnými dokladmi (zelenou kartou), prípadne neprítomnými dokladmi, hoci poistná zmluva prebieha. Pri spôsobení škodovej alebo nehodovej udalosti bez platnej poistnej zmluvy hradíte všetky škody z vlastných zdrojov.

Pokiaľ sa rozhodnete pre PZP online, celý priebeh porovnania a uzatvorenia je veľmi jednoduchý a rýchly. Do formulára napíšete technické parametre vozidla a porovnanie svoju prácu urobí samo. Ak si niektorú ponuku vyberiete, kliknete na ňu, dopíšete osobné údaje a na mail vám príde všetko podstatné. Ako údaje na zaplatenie faktúry, dočasná zelená karta, ktorú si nezabudnite vytlačiť. Faktúru zaplaťte čím skôr, aby vám poisťovňa domov zaslala originál doklady skôr, ako sa platnosť tých dočasných skončí.