Zdieľať

Výstava Jozef Murgaš – bezdrôtový svet (Wireless world) od 3.10.
Budúcnosť informatiky 12.20.
Ako funguje SANET? 10.10.
Prednášky 5.10. na Paneurópskej vysokej škole
Môže sa robot vidieť v zrkadle?
Extrapolácie 2016 výstava
Extrapolácie 2016 Otvorenie
Extrapolácie 2015
organizátori partneri
     
mediálni partneri