Zdieľať

PRÍPRAVNÝ VÝBOR

MENO A PRIEZVISKO ORGANIZÁCIA E-MAIL TELEFÓN
Ivana Budinská, Ing. PhD. ÚI SAV 0905 983 393
Mária Fischerová, Mgr. ÚI SAV 02 5941 1155
Pavol Horváth, prof. Ing. PhD. SANET  
Štefan Kohút, Ing. VS SAV 0918 316 691
Štefan Kozák, prof. Ing. PhD. FEI STU, SSKI pri SAV  
Martin Krupa, Ing. SIS  
Tomáš Lacko, Ing. VS SAV  
Andrej Lúčny, RNDr. PhD. FMFI UK
Ján Melich, Mgr. STM Košice 055 2451 188
Július Ormis, Ing. REPRINT BB s.r.o.  0905 768 560
Ivan Plander, Dr. h. c. prof. Ing., DrSc. SSAKI  
Andrea Putalová, Mgr. CVTI SR 02 69 253 128
Viera Rozinajová, doc. Ing.PhD. FIIT STU 02 21 022 316
Martin Šperka, doc. Ing. PhD. FI PEVŠ [email protected]  
Juraj Štefanovič, Ing. PhD. FI PEVŠ

[email protected]

 
organizátori partneri
     
mediálni partneri